25.10.2021

JL Levytekniikka Oy on investoinut EU:n aluekehitysrahaston tuella energiatehokkaaseen särmäyskoneeseen.

JL Levytekniikka Oy huomioi kaikessa toiminnassaan ympäristövaatimukset. Tämä on osa yrityksen liiketoimintaa.

Ympäristöstrategiaa ohjaa sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmä. Koneinvestoinneissa energiatehokkuus ja elinkaariajattelu huomioidaan ensisijaisesti päätöksiä tehdessä.

JL Levytekniikka Oy on investoinut lisää särmäyskapasiteettia tuotantoon. Yritys on saanut investointiin tukea aluekehitysrahastosta. Tuen on myöntänyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

JL Levytekniikka Oy:n tarkoituksena on alentaa hiilijalanjälkeä kaikissa investoinneissa. Tämä on osa yhtiön ympäristöstrategiaa.

Hankkeen päättymisen jälkeen on todettu, että investointi oli kannattava ja ennalta arvioidut tulokset ovat täyttyneet energiankäytön sekä koneen laadun näkökulmasta.

 

25.10.2021

JL Levytekniikka Oy has invested in an energy-efficient bending machine with the support of the EU Regional Development Fund.

JL Levytekniikka Oy takes environmental requirements into account in all its operations. This is part of our business.

The environmental strategy is guided by the ISO 14001 environmental certification. In machinery investments, energy efficiency and life cycle thinking are primary part of decision making process.

JL Levytekniikka Oy has invested more bending capacity in production. The company has received support for the investment from the EU Regional Development Fund, which has been granted by the Center for Economic Development, Transport and the Environment (ELY-Center).

The purpose of JL Levytekniikka Oy is to reduce the carbon footprint in all investments. This is part of the company’s environmental strategy.

Since the end of the project, it has been proven that the investment was profitable and the pre-estimated results have been met in the terms of energy consumption and machine quality.